Vælg krydsmål

Databeskyttelse I Velonity.dk

1. Databeskyttelse oversigt 

Generel information 
Følgende information giver et simpelt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores hjemmeside. Persondata er alle data, som du kan blive personligt identificeret med. Detaljerede oplysninger om emnet databeskyttelse kan findes i vores databeskyttelseserklæring, der er angivet under denne tekst.      
 
Dataindsamling på vores hjemmeside 
Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på denne hjemmeside?
Databehandlingen på denne hjemmeside udføres af hjemmesidens operatør. Du kan finde deres kontaktoplysninger i den juridiske meddelelse på denne hjemmeside. 
 
Hvordan indsamler vi dine data? Dine data indsamles blandt andet, når du oplyser os dem. Det kan for eksempel være data, som du indtaster i en kontaktformular.   Øvrig data registreres automatisk af vores IT-systemer, når du besøger hjemmesiden. Dette er hovedsageligt teknisk data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller tidspunkt for visning af siden). Disse data indsamles automatisk, så snart du går ind på vores hjemmeside. Hvad bruger vi dine data til? Nogle af dataene indsamles for at sikre, at hjemmesiden er fejlfri. Andre data kan bruges til at analysere din brugeradfærd. Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine data? Du har til enhver tid ret til gratis at modtage information om oprindelse, modtager og formål med dine gemte personoplysninger. Du har også ret til at anmode om rettelse, blokering eller sletning af disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på adressen angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet databeskyttelse. Du har også ret til at indsende en klage til den tilsvarende tilsynsmyndighed. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses under visse omstændigheder. Du kan finde detaljer om dette i databeskyttelseserklæringen under "Ret til begrænsning af behandling". 
 
Analyseværktøjer og tredjepartsværktøjer 
Når du besøger vores hjemmeside, kan din surfeadfærd evalueres statistisk. Dette gøres primært med cookies og såkaldte analyseprogrammer. Din surfeadfærd analyseres normalt anonymt; surfadfærd kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge visse værktøjer.  Du kan finde detaljer om dette i vores databeskyttelseserklæring under overskriften "Analyseværktøjer og annoncering". Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Mere information om mulighederne for at gøre indsigelse finder du beskrevet i denne databeskyttelseserklæring. 
 

2. Generelle oplysninger og obligatoriske oplysninger 

Databeskyttelse 
Operatørerne af denne hjemmeside tager beskyttelsen af ​​dine personlige data meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæring. 
Når du bruger denne hjemmeside, indsamles forskellige personlige data. Persondata er data, som du kan blive personligt identificeret med. Denne databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den forklarer også, hvordan og til hvilket formål dette gøres. Vi vil gerne påpege, at datatransmission over internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedshuller. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjeparter er ikke mulig. 
 
Bemærkning om det ansvarlige parti 
Det ansvarlige parti for databehandling på denne hjemmeside er: 
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13 
24941 Flensborg 
Telefon: +49461 / 40 68 45 0 
E-Mail: service@velonity.dk 
Det ansvarlige parti er den fysiske eller juridiske person, der alene eller sammen med andre beslutter om formål og midler til behandling af personoplysninger (f.eks. navne, e-mailadresser mv.) 
 
Tilbagekaldelse af dit samtykke af databehandling 
Mange databehandlingsmuligheder er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​den databehandling, der blev udført før tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. Ret til indsigelse mod indsamling af data i særlige tilfælde såsom direkte markedsføring (Art. 21 GDPR) Hvis databehandlingen finder sted på grundlag af Art. 6, stk. 1, lit. e eller f GDPR, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger af årsager, der har med din særlige situation at gøre; dette gælder også for beskyttet profilering baseret på disse bestemmelser. Det respektive retsgrundlag, som en behandling er baseret på, kan findes i denne databeskyttelseserklæring. Hvis du gør indsigelse, vil vi ikke længere behandle dine berørte personoplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende beskyttelsesværdige grunde for behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at gøre gældende, udøve eller forsvare retskrav (Indsigelse iht. artikel 21, stk. 1, GDPR). 
Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på at drive direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger som markedsføringsformål; dette gælder også beskyttet profilering i det omfang, det er forbundet med direkte markedsføring. Hvis du gør indsigelse, vil dine personoplysninger derefter ikke længere blive brugt til direkte markedsføringsformål (indsigelse i henhold til art. 21, stk. 2 GDPR). 
 
Klageret til den ansvarlige tilsynsmyndighed 
I tilfælde af overtrædelser af GDPR har den registrerede ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor de har deres sædvanlige opholdssted, deres arbejdsplads eller stedet for den påståede krænkelse. Retten til at klage består uden at det berører andre administrative- eller retsmidler. 
 
Ret til dataoverføring 
Du har ret til at få data, som vi behandler automatisk på baggrund af dit samtykke eller i forbindelse med opfyldelse af en kontrakt, udleveret til dig eller til en tredjepart i et almindeligt, maskinlæsbart format. Hvis du anmoder om direkte overførsel af data til en anden ansvarlig, vil dette kun ske, hvis det er teknisk muligt. 
 
SSL- eller TLS-kryptering 
Af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte transmissionen af ​​fortroligt indhold, såsom ordrer eller forespørgsler, som du sender til os som webstedsoperatør, bruger denne side en SSL eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje ændres fra “http: //” til “https: //” og på låsesymbolet i din browserlinje. Hvis SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de data, du sender til os, ikke læses af tredjeparter. 
 
Krypterede betalingstransaktioner på denne hjemmeside 
Hvis der er en forpligtelse til at give os dine betalingsdata (f.eks. kontonummer for autorisationsaftale) efter indgåelse af en gebyrbaseret kontrakt, er disse data nødvendige for betalingsbehandling. 
Betalingstransaktioner med almindelige betalingsmidler (Visa/MasterCard, PayPal) sker udelukkende via en krypteret SSL- eller TLS-forbindelse. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje skifter fra "http: //" til "https: //" og på låsesymbolet i din browserlinje. Ved krypteret kommunikation kan dine betalingsdata, som du sender til os, ikke læses af tredjeparter. 
 
Information, spærring, sletning 
Inden for rammerne af de gældende lovbestemmelser har du ret til gratis information om dine opbevarede personoplysninger, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og om nødvendigt, ret til at rette, spærre eller slette disse data. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse, hvis du har yderligere spørgsmål om emnet persondata. 
 
Ret til begrænsning af behandling 
Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. Du kan til enhver tid kontakte os på den adresse, der er angivet i den juridiske meddelelse. Retten til begrænsning af behandlingen eksisterer i følgende tilfælde.
• Hvis du bestrider nøjagtigheden af ​​dine personlige data, der er gemt af os, har vi normalt brug for tid til at kontrollere dette. Mens vi kontrollerer dette har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. 
• Hvis behandlingen af ​​dine personoplysninger er sket / sker ulovligt, kan du anmode om begrænsning af databehandlingen i stedet for sletning. 
• Hvis vi ikke længere har brug for dine personoplysninger, men du har brug for dem for at udøve, forsvare eller gøre retskrav gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses i stedet for at blive slettet. 
• Hvis du har gjort indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR, skal dine og vores interesser afvejes. Så længe det endnu ikke er klart, hvis interesser er gældende, har du ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personoplysninger begrænses. 
Hvis du har begrænset behandlingen af ​​dine personoplysninger, må disse data - bortset fra deres opbevaring - kun bruges med dit samtykke eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til vigtige offentlige interesser behandlet af Den Europæiske Union eller en medlemsstat. 
 
Indsigelse mod reklamemail 
Vi gør hermed indsigelse mod brugen af ​​de kontaktdata, der er offentliggjort i forbindelse med aftryksforpligtelsen til at sende uopfordret reklame- og informationsmateriale. Operatørerne af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameinformation, såsom spam-e-mails. 
 

3. Databeskyttelsesansvarlig 

Lovpligtigt databeskyttelsesansvarlig 
Vi har udpeget en databeskyttelsesansvarlig for vores virksomhed. 
DF Automotive GmbH 
Oliver Reipschläger 
Marie-Curie-Ring 13 
24941 Flensburg
Telefon: +49 461/40 68 45 63    
E-Mail: databeskyttelse@velonity.dk  
 

4. Dataindsamling på vores hjemmeside 

Cookies 
Nogle af hjemmesiderne bruger såkaldte cookies. Cookies beskadiger ikke din computer og indeholder ikke virus. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikrere. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer og gemmes af din browser. De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte "sessionscookies". De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver gemt på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores hjemmeside. Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af ​​cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt, samt aktivere automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset. Cookies, der er nødvendige for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at levere bestemte funktioner, du har brug for (f.eks. indkøbskurvfunktion), gemmes på grundlag af artikel 6, stk. 1 lit.f GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i lagring af cookies for teknisk fejlfri og optimeret levering af sine tjenester. I det omfang der gemmes andre cookies (f.eks. cookies til at analysere din surfeadfærd), vil disse blive behandlet særskilt i denne databeskyttelseserklæring. 
 
Serverlogfiler 
Udbyderen af ​​siderne indsamler og opbevarer automatisk information i såkaldte serverlogfiler, som din browser automatisk sender til os. Disse er: 
• Browsertype og browserversion 
• det anvendte operativsystem 
• Henvisnings-URL 
• Værtsnavn på den adgangsgivende computer 
• Tidspunkt for serveranmodningen 
IP-adresse 
Disse data vil ikke blive sammenflettet med andre datakilder. Disse data er registreret på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i teknisk fejlfri præsentation og optimering af sin hjemmeside - serverlogfilerne skal registreres hertil. 
 
Kontaktformular 
Hvis du sender os forespørgsler ved hjælp af kontaktformularet, vil dine oplysninger fra forespørgselsformularet, herunder de kontaktoplysninger, du har angivet der, blive opbevaret af os med henblik på at behandle anmodningen, og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Behandlingen af ​​de data, der indtastes i kontaktformularet, sker udelukkende på baggrund af dit samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. En uformel e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​de databehandlinger, der blev udført før tilbagekaldelsen, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, du indtaster i kontaktformularet, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring eller hvis formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din anmodning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især opbevaringsperioder - forbliver upåvirket. 
 
Forespørgsler via e-mail og telefon  
Hvis du kontakter os via e-mail eller telefon, vil din anmodning, inklusive alle personlige data, der stammer fra den f.eks. navn, anmodning, blive opbevaret og behandlet af os med det formål at behandle din anmodning. Vi videregiver ikke disse data uden dit samtykke. Disse data behandles på bagrund af Art. 6 Paragraf 1 (b) GDPR, forudsat at din anmodning er relateret til udførelsen af ​​en kontrakt f.eks. er nødvendig for at kunne udføre denne. I alle andre tilfælde er behandlingen baseret på dit samtykke (Art. 6 Paragraph 1 lit. a GDPR) og/eller på vores legitime interesser (Art. 6 Paragraph 1 lit.f GDPR), da vi har en legitim interesse i en effektiv behandling af henvendelser sendt til os. De data, som vi sender til dig via kontaktanmodninger, forbliver hos os, indtil du beder os om at slette dem, tilbagekalder dit samtykke til opbevaring, eller hvis formålet med datalagring ikke længere gælder (f.eks. efter din ansøgning er blevet behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - især lovbestemte opbevaringsperioder - forbliver upåvirket. 
 
Tilmelding på denne hjemmeside
Du kan registrere dig på vores hjemmeside for at kunne bruge yderligere funktioner på siden. Vi bruger kun de data, du indtaster, med det formål at bruge det respektive tilbud eller den pågældende tjeneste, du har registreret dig for. De obligatoriske oplysninger, der anmodes om under registreringen, skal indeholde alle nødvendige data, ellers afviser vi registreringen. Ved vigtige ændringer, for eksempel i tilbuddets omfang eller ved teknisk nødvendige ændringer, bruger vi den e-mailadresse, du har angivet under registreringen, til at informere dig om eventuelle ændringer. Behandlingen af ​​de data, der indtastes under registreringen, er baseret på dit samtykke (Art. 6, stk. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. En uformel e-mail til os er tilstrækkelig. Lovligheden af ​​den databehandling, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, der registreres under registreringen, vil blive opbevaret af os, så længe du er registreret på vores hjemmeside og vil derefter blive slettet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. 
 
Behandling af data (kunde- og købsaftaler) 
Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger i det omfang, de er nødvendige for etablering, indhold eller ændring af retsforhold (lagerdata). Dette sker på grundlag af artikel 6, stk. Vi indsamler, behandler og bruger kun personoplysninger om brugen af ​​vores hjemmeside (brugsdata) i det omfang, det er nødvendigt for at give brugeren mulighed for at bruge tjenesten eller fakturere dem. De indsamlede kundedata vil blive slettet, efter at ordren er gennemført eller forretningsforbindelsen er afsluttet. Lovbestemte opbevaringsperioder forbliver upåvirkede. 
 
Dataoverførsel ved indgåelse af købesaftaler for netbutikker, forhandlere og forsendelse af varer 
Vi videregiver kun personoplysninger til tredjemand, hvis det er nødvendigt i forbindelse med købesaftale, for eksempel til den virksomhed, der er betroet med leveringen af ​​varerne, eller det kreditinstitut, der har fået til opgave at udføre betalingsbehandlingen. En yderligere overførsel af data finder ikke sted eller kun hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til videregivelsen. Dine data videregives ikke til tredjepart, fx til reklameformål, uden dit udtrykkelige samtykke. Grundlaget for databehandling er art. 6 (Paragraf 1b) GDPR, som gør det muligt at behandle data for at indgå eller afslute en købeskontrakt. 
 
Formål med at behandle billeder af dit køretøjs registreringsbevis 
Retsgrundlaget for behandlingen af ​​dit køretøjs registreringbevis er relateret til art. 6, stk. Paragraf 1 lit. a. i GDPR, og er bekræftet med dit samtykke. De data, der udlæses fra dit køretøjs registreringsdokument, bruges til at identificere producentens nøglenummer (HSN) og typenøglenummer (TSN) samt akseltryk på dit køretøj. Ingen andre personlige data uden for køretøjets registreringsdokument behandles i denne proces. Andre køretøjsregistreringsdata vil dog blive brugt til at  
forbedre systemet til fremtidig registrering af køretøjer. Så snart du lukker ned fanen med fælgbutikken, og cookies er slettet, kan den køretøjsregistrering, du har uploadet, ikke længere tildeles dig personligt. Hvis der ikke genkendes noget registreringsdokument på det billede, du har uploadet, gemmes ingen personlige data. 
 
Microsoft Azure som datalagring 
Vi bruger Microsoft Azure som datalagring for de køretøjsregistreringsdokumenter, du har uploadet, og genkendelsen af ​​det korrekte køretøj i køretøjets registreringsdokument. Servicedatacenteret, som vi bruger, er placeret i Europa (Azure Europe West i Holland), og dataene overføres eller bruges ikke uden for Europa. Udbyderen af ​​denne tjeneste er Microsoft Corporation, med hovedkontor i One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Dine data vil ikke blive videregivet til denne udbyder uden dit udtrykkelige samtykke. 
 

5. Analyseværktøjer og annoncering 

Google Analytics 
Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics bruger såkaldte "cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af denne hjemmeside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Lagringen af ​​Google Analytics-cookies er baseret på art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. 
 
IP anonymisering 
Vi har aktiveret IP-anonymiseringsfunktionen på denne hjemmeside. Som et resultat heraf vil din IP-adresse blive forkortet af Google inden for EU-medlemsstater eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den sendes til USA. Den fulde IP-adresse vil kun blive sendt til en Google-server i USA og forkortet der i særlige tilfælde. På vegne af operatøren af ​​dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere dit brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at give webstedsoperatøren andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. Den IP-adresse, der overføres af din browser som en del af Google Analytics, vil ikke blive flettet sammen med andre Google-data. 
 
Browser plugin 
Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browsersoftware i overensstemmelse hermed; vi vil dog gerne påpege, at du i dette tilfælde muligvis ikke er i stand til at bruge alle funktioner på denne hjemmeside i deres fulde omfang. Du kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og i at behandle disse data ved at downloade browser-plugin'et, der er tilgængeligt under følgende link og installere:  
https:/ /tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Indsigelse mod dataindsamling 
Du kan forhindre Google Analytics i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. Vores cookie-muligheder vises her. Google Analytics-cookies er inkluderet i cookies-statistikken: Åbn cookie-muligheder. Du kan finde mere information om, hvordan brugerdata håndteres af Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. 
 
Ordrebehandling 
Vi har indgået en ordrebehandlingskontrakt med Google og implementerer fuldt ud de strenge krav fra de tyske databeskyttelsesmyndigheder ved brug af Google Analytics. 
 
Demografiske karakteristika i Google Analytics 
Denne hjemmeside bruger funktionen "demografiske karakteristika" i Google Analytics. Dette gør det muligt at oprette rapporter, der indeholder oplysninger om alder, køn og interesser hos de besøgende på siden. Disse data kommer fra interessebaseret annoncering fra Google samt fra besøgsdata fra tredjepartsudbydere. Disse data kan ikke tildeles en bestemt person. Du kan til enhver tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller generelt forbyde indsamling af dine data af Google Analytics som beskrevet i afsnittet "Indsigelse mod dataindsamling". 
 

Klarhed

Denne hjemmeside bruger Clarity. Leverandøren er Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (herefter benævnt "Clarity").


Clarity er et værktøj til analyse af brugeradfærd på denne hjemmeside. Clarity fanger især mussebevægelser og opretter en grafisk repræsentation af, hvilke dele af hjemmesiden brugerne ruller mest på (Heatmaps). Clarity kan også optage sessioner, så vi kan se brugen af sider i form af videoer. Derudover modtager vi oplysninger om generel brugeradfærd på vores hjemmeside.


Clarity bruger teknologier, der muliggør genkendelse af brugeren med henblik på analyse af brugeradfærd (f.eks. cookies eller brug af enhedsfingerprinting). Dine personoplysninger lagres på Microsofts servere (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.


Hvis der er indhentet samtykke, er brugen af ovennævnte service udelukkende baseret på Art. 6, stk. 1, lit. a i GDPR og § 25 i TTDSG. Samtykke kan tilbagekaldes når som helst. Hvis der ikke er indhentet samtykke, er brugen af denne service baseret på Art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR; hjemmesideoperatøren har en berettiget interesse i effektiv brugeranalyse.


Yderligere detaljer om Claritys databeskyttelse findes her: https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.


Virksomheden er certificeret efter "EU-US Data Privacy Framework" (DPF). DPF er en aftale mellem Den Europæiske Union og USA for at sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder for databehandling i USA. Hvert firma, der er certificeret efter DPF, forpligter sig til at overholde disse databeskyttelsesstandarder. Yderligere oplysninger kan fås fra leverandøren på følgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active


Google Analytics Remarketing 
Vores websteder bruger funktionerne i Google Analytics Remarketing sammen med funktionerne på tværs af enheder i Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. 
Denne funktion gør det muligt at linke de annonceringsmålgrupper, der er oprettet med Google Analytics Remarketing, med funktionerne på tværs af enheder i Google AdWords og Google DoubleClick. På denne måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, der er tilpasset dig afhængigt af dit tidligere brug og surfeadfærd på én enhed (f.eks. mobiltelefon), også vises på en anden af ​​dine enheder (f.eks. tablet eller pc). Hvis du har givet dit samtykke, vil Google linke din web- og appbrowserhistorik til din Google-konto til dette formål. På denne måde kan de samme personlige reklamebeskeder vises på hver enhed, som du logger ind på med din Google-konto. For at understøtte denne funktion indsamler Google Analytics, Google-autentificerede bruger-id'er, som er midlertidigt knyttet til vores Google Analytics-data for at definere og oprette målgrupper til annoncering på tværs af enheder. Du kan gøre en permanent indsigelse mod remarketing/targeting på tværs af enheder ved at deaktivere personlig annoncering på din Google-konto. følg dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. De indsamlede data opsummeres på din Google-konto udelukkende på baggrund af dit samtykke, som du kan give til Google eller tilbagekalde (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR). I tilfælde af dataindsamlingsprocesser, der ikke er sammenlægning med din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har gjort indsigelse mod sammenlægningen), er indsamlingen af ​​data baseret på art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Webstedets operatør har en legitim  interesse i analysen af ​​brugermønstre til annonceringsformål. Yderligere information og databeskyttelsesbestemmelserne kan findes i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/. 
 
Google AdWords og Google Konverteringssporing 
Denne hjemmeside bruger Google AdWords. AdWords er et online annonceringsprogram fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi bruger såkaldt konverteringssporing som en del af Google AdWords. Hvis du klikker på en annonce, der er placeret af Google, vil der blive sat en konverteringssporingscookie. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering af brugere. Hvis brugeren besøger bestemte sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Google se, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Google AdWords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at generere konverteringsstatistik for AdWords-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunder finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, som brugerne kan personligt identificeres med. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved nemt at deaktivere Googles konverteringssporingscookie i din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil så ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikken. "Konverteringscookies" gemmes i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Du kan finde flere oplysninger om Google AdWords og Google Konverteringssporing i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://www.google.de/policies/privacy/. Du kan indstille din browser, så du er informeret om indstillingen af ​​cookies og kun tillader eller udelukker cookies i enkelte tilfælde, samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når du lukker browseren. Hvis cookies deaktiveres, kan funktionaliteten af ​​denne hjemmeside være begrænset. 
 
Microsoft Bing Ads-konverteringssporing 
Denne hjemmeside bruger Microsoft Bing Ads. Bing Ads er et online annonceringsprogram fra Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Vi bruger såkaldt konverteringssporing som en del af Microsoft Bing Ads. Hvis du klikker på en annonce, der er placeret af Microsoft Bing, sættes en konverteringssporingscookie. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering af brugere. Hvis brugeren besøger bestemte sider på denne hjemmeside, og cookien endnu ikke er udløbet, kan vi og Microsoft se, at brugeren klikkede på annoncen og blev omdirigeret til denne side. Hver Microsoft Bing-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan ikke spores via Bing-kunders hjemmesider. Oplysningerne indhentet ved hjælp af konverteringscookien bruges til at generere konverteringsstatistik for Bing-kunder, der har valgt konverteringssporing. Kunder finder ud af det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen information, som  kan identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporing, kan du gøre indsigelse ved nemt at deaktivere Bing-konverteringssporingscookien i din internetbrowser under brugerindstillinger. Du vil så ikke blive inkluderet i konverteringssporingsstatistikken. "Konverteringscookies" gemmes i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i at analysere brugeradfærd for at optimere både sin hjemmeside og sin annoncering. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Bing Ads og Bing Conversion Tracking i Microsofts privatlivspolitik: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 
 
Facebook pixel 
Vores hjemmeside bruger besøgendes handlingspixel fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") til at måle konvertering. På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Facebook-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af ​​Facebook-reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål, og fremtidige annonceringsforanstaltninger kan optimeres. De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside; vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Facebook, så en tilknytning til den respektive brugerprofil er mulig, og Facebook kan bruge dataene til egne annonceringsformål i overensstemmelse med Facebooks retningslinjer for databrug. Dette gør det muligt for Facebook at placere annoncer på Facebook-sider såvel som uden for Facebook. Som webstedsoperatør kan vi ikke påvirke denne brug af dataene. Brugen af ​​Facebook-pixel er baseret på art. 6, stk. 1, litra f GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i effektive annonceringsforanstaltninger, herunder sociale medier. Du finder yderligere information om privatdata beskyttelse i Facebooks databeskyttelsesoplysninger: https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan også deaktivere remarketingfunktionen "Custom Audiences" i området med annonceringsindstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For at gøre dette skal du være logget ind på Facebook. Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret annoncering fra Facebook på webstedet for European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/. Du kan også forhindre Facebook i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. Vores cookie-muligheder vises her. Facebook-pixlen er inkluderet i markedsføringscookies: Åbne cookie-indstillinger. 
 
Pinterest tag 
Vores hjemmeside bruger besøgendes handlingstag fra Pinterest, Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, til at måle konvertering. På denne måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at de er blevet omdirigeret til udbyderens hjemmeside ved at klikke på en Pinterest-annonce. Dette gør det muligt at evaluere effektiviteten af ​​Pinterest-annoncerne til statistiske og markedsundersøgelsesformål, så fremtidige annonceringsforanstaltninger kan optimeres. De indsamlede data er anonyme for os som operatør af denne hjemmeside; vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene opbevares og behandles dog af Pinterest, så en forbindelse til den respektive brugerprofil er mulig, og Pinterest kan bruge dataene til egne reklameformål i overensstemmelse med Pinterests retningslinjer for databrug. Dette gør det muligt for Pinterest at skifte annoncer på Pinterest-sider såvel som uden for Pinterest. Som webstedsoperatør kan vi ikke påvirke denne brug af dataene. Pinterest-taggene bruges i henhold til af art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Webstedets operatør har en legitim interesse i effektiv annoncering, herunder sociale medier. Du kan finde flere oplysninger om beskyttelse af din privatpolitik i Pinterest-databeskyttelsesoplysningerne: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Du kan også forhindre Pinterest i at indsamle dine data ved at klikke på følgende link. Vores cookie-indstillinger vises her. Pinterest-taggene er inkluderet i marketing-cookies: Åbn cookie-indstillinger. 

6. Nyhedsbrev 

Nyhedsbrev data 
Hvis du gerne vil modtage nyhedsbrevet, der tilbydes på hjemmesiden, har vi brug for en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at bekræfte, at du er ejer af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage vores nyhedsbrev. Yderligere data indsamles ikke eller indsamles kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse data til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter. Behandlingen af ​​de data, der indtastes i nyhedsbrevets registreringsformular, sker udelukkende i henhold til dit samtykke (Art. 6 Par. 1 lit. a GDPR). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af dataene, e-mailadressen og deres brug til udsendelse af nyhedsbrevet, for eksempel via linket "Afmeld" i nyhedsbrevet. Lovligheden af ​​de databehandlinger, der allerede har fundet sted, forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen. De data, du har gemt hos os med henblik på at tilmelde dig nyhedsbrevet, vil blive opbevaret af os, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet og slettes, efter du afmelder dig nyhedsbrevet. Dette påvirker ikke data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser for medlemskabet). 
 
Amazon Simple Email Service 
Denne hjemmeside bruger Amazon Simple Email Service til at sende nyhedsbreve. Amazon Simple Email Service er et tilbud fra Amazon Web Services. De nødvendige data til afsendelse (navn, e-mailadresse) overføres kun til Amazon Web Services på en server inden for EU på afsendelsestidspunktet og gemmes ikke der. Du kan finde flere oplysninger om databeskyttelse på Amazon Web Services på URL'en http://aws.amazon.com/de/privacy/ 

7. Plugins og værktøjer 

Google reCAPTCHA 
Vi bruger "Google reCAPTCHA" (herefter "reCAPTCHA") på vores websteder. Udbyderen er Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Formålet med reCAPTCHA er at kontrollere, om data er indtastet på vores hjemmeside (f.eks. i en kontaktformular) af en person eller af et automatiseret program. For at gøre dette analyserer reCAPTCHA den besøgendes adfærd på webstedet baseret på forskellige egenskaber. Denne analyse begynder automatisk, så snart den besøgende kommer ind på hjemmesiden. Til analysen vurderer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresse, varigheden af ​​den besøgendes ophold på webstedet eller computermus-bevægelser foretaget af brugeren). De data, der indsamles under analysen, videresendes til Google. ReCAPTCHA-analyserne kører helt i baggrunden. Besøgende på webstedet informeres ikke om, at en analyse finder sted. Databehandlingen sker i henhold til art. 6 stk.1 lit.f GDPR. Webstedsoperatøren har en legitim interesse i at beskytte sine webtilbud mod misbrug af automatiseret spionage og mod SPAM. For mere information om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik, se følgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. 
 
Youtube 
Vores hjemmeside bruger plugins fra YouTube, som drives af Google. Webstedets operatør er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøger en af ​​vores sider, der er udstyret med et YouTube-plug-in, oprettes en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube-serveren informeres om, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, er YouTube i stand til at tildele din surfeadfærd direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto. YouTube bruges med henblik på en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. 
 
Integration af Trusted Shops Trustbadge 
Trusted Shops Trustbadge er integreret på denne hjemmeside for at vise vores Trusted Shops godkendelsesstempel og eventuelle anmeldelser, der måtte være blevet indsamlet, samt for at tilbyde Trusted Shops-produkter til købere, efter at en ordre er blevet afgivet. Dette tjener til at varetage vores overvejende legitime interesser i den optimale markedsføring af vores tilbud i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 S. 1 lit.f GDPR. Trustbadge og de tjenester, der annonceres sammen med Trustbadge, tilbydes af Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Köln. Når Trustbadge søges og åbnes op, gemmer webserveren automatisk en såkaldt serverlogfil, som f.eks. indeholder din IP-adresse, dato og tidspunkt for opkaldet, mængden af ​​overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata). ) og dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata evalueres ikke og overskrives automatisk senest syv dage efter afslutningen af ​​dit besøg på siden. Yderligere personlige data vil kun blive overført til Trusted Shops, hvis du har givet dit samtykke, har besluttet dig for at bruge Trusted Shops produkter efter at have gennemført en ordre eller allerede har registreret dig for deres brug. I dette tilfælde gælder den kontraktlige aftale mellem dig og Trusted Shops. 
 
Google Maps 
Dette websted bruger Google Maps korttjeneste via en API. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. For at bruge funktionerne i Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse oplysninger overføres normalt til og opbevares af Google på servere i USA. Udbyderen af ​​dette websted har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Brugen af ​​Google Maps er med hensyn til lettere indtastning af fakturerings- og leveringsadresser. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Du kan finde flere oplysninger om håndtering af brugerdata i Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 
 
Byteplant (Adressevalidator) 
Siden bruger adressevalidatoren fra Byteplant, udbyderen er Byteplant GmbH Software Solutions & Consulting, Heilsbronner Strasse 4, D-91564 Neuendettelsau. Byteplant Address Validator bruges med henblik på at validere fakturerings- og leveringsadresser. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1 lit.f GDPR. Du kan finde mere information om håndtering af brugerdata i Byteplants databeskyttelseserklæring: https://www.email-validator.net/de/datenschutz-und-sicherheit.html. 
 
Instagram plugin 
Instagram-tjenestens funktioner er integreret på denne hjemmeside. Disse funktioner tilbydes af Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis du er logget ind på din Instagram-konto, kan du linke indholdet af denne hjemmeside til din Instagram-profil ved at klikke på Instagram-knappen. Dette gør det muligt for Instagram at tildele dit besøg på denne hjemmeside til din brugerkonto. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller brugen af ​​Instagram. Opbevaringen og analysen af ​​dataene sker i henhold til art. 6, stk.1 litra f GDPR. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i størst mulig synlighed på sociale medier. Hvis der er anmodet om et tilsvarende samtykke, sker behandlingen udelukkende i henhold art. 6, stk. 1 litra a GDPR; samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Du kan finde mere information om dette i Instagrams privatlivspolitik: https://instagram.com/about/legal/privacy/. 

8. Betalingsudbydere 

PayPal 
På vores hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling via PayPal. Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (herefter "PayPal"). Hvis du vælger at betale via PayPal, vil de betalingsoplysninger, du har indtastet, blive overført til PayPal. Overførslen af ​​dine data til PayPal sker i henhold til af art. 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke) og art. 6, stk. 1 litra b GDPR (behandling for at opfylde en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af ​​tidligere databehandlingsoperationer. 
 
Klarna 
På vores hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling med Klarnas tjenester. Udbyderen er Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (herefter "Klarna"). Klarna tilbyder forskellige betalingsmuligheder (f.eks. afbetaling). Hvis du beslutter dig for at betale med Klarna (Klarna Checkout), vil Klarna indsamle forskellige personlige data fra dig. Du kan læse detaljer om dette i Klarnas databeskyttelseserklæring under følgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ Klarna bruger cookies til at optimere brugen af ​​sin betalingsløsning. Optimeringen af Klarna ​​Checkout repræsenterer en legitim interesse i henhold til art. 6 (1) (f) GDPR. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed og ikke forårsager nogen skade. De forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Detaljer om brugen af ​​Klarna cookies kan findes på følgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf. Dine data overføres til Klarna i henholdt til  art. 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke) og art. 6, stk. 1 litra b GDPR (behandling for at opfylde en købesaftale). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af ​​tidligere databehandlingsoperationer. 
 
Bankoverførsel 
På vores hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling ved hjælp af "Bankoverførsel". Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (herefter "Sofort GmbH"). Ved hjælp af "Bankoverførsel"-processen modtager vi en betalingsbekræftelse i realtid fra Sofort GmbH og kan straks begynde at opfylde vores forpligtelser. Hvis du har besluttet dig for betalingsmetoden "Bankoverførsel", skal du sende PIN-koden og et gyldigt TAN til Sofort GmbH, som kan bruges til at logge ind på din netbankkonto. Sofort GmbH kontrollerer automatisk din kontosaldo efter login og udfører overførslen til os ved hjælp af det TAN, du har sendt. Det sender os straks en transaktionsbekræftelse. Efter at have logget ind kontrolleres dit salg, kreditgrænsen for kassekreditten og eksistensen af ​​andre konti og deres beholdninger automatisk. Ud over PIN-koden og TAN overføres de betalingsdata, du har indtastet, og dine personlige data til Sofort GmbH. Dine personlige data er dit for- og efternavn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse og andre data, der kræves til betalingsbehandling. Overførslen af ​​disse data er nødvendig for uden tvivl at kunne fastslå din identitet og for at forhindre forsøg på svindel. Overførslen af ​​dine data til Sofort GmbH sker i henhold til art. 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke) og art. 6, stk. 1 litra b GDPR (behandling for at opfylde en købesaftale). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af ​​tidligere databehandlingsoperationer. Du kan finde flere detaljer om betaling via bankoverførsel på følgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html og https://www.klarna.com/sofort/. 
 
Stripe 
På vores hjemmeside tilbyder vi blandt andet betaling med kreditkort. Udbyderen af ​​denne betalingstjeneste er Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland. Hvis du vælger at betale med kreditkort, sender vi dit kreditkortnummer, ordrebeløbet, ordrenummeret, din IP-adresse, faktureringsadressen og leveringsadressen til Stripe. Dataene videregives med henblik på betalingsbehandling hos betalingstjenesteudbyderen Stripe Payment Europe Ltd og for at beskytte kreditkortindehaveren i tilfælde af uretmæssig brug af kreditkortet. Dine data overføres til Stripe i henhold til art. 6, stk. 1 litra a GDPR (samtykke) og art. 6, stk. 1 litra b GDPR (behandling for at opfylde en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke til databehandling tilbage. En tilbagekaldelse påvirker ikke effektiviteten af ​​tidligere databehandlingsoperationer. Yderligere information om Stripes databeskyttelse kan findes på URL'en https://stripe.com/de/terms 
 


icon-cookie-tire-bitten Vi bruger cookies
Vores webside anvender cookies. Nogle er afgørende, mens andre hjælper os til at forbedre denne webside. Ved at klikke på ""Accepter alle"" accepterer du anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af dine oplysninger. Mere herom i vores Erklæring om databeskyttelse.
checkbox-essenziell Essentiel
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statistikker
checkbox-externe-medien Eksterne medier

Vælg køretøj

  • Køretøj
  • Nummerplade