Vælg krydsmål

Vilkår og betingelser | Velonity.dk

Servicevilkår 

Information i henhold til § 5 TMG / ansvarlig for denne online shop er: 
Adresse:
Velonity - DF-Automotive
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg
 
E-Mail: info@velonity.dk
Telefonnummer: +45 52 69 57 78
Administrerende direktører: Daniel Jonas, Felix Lemke 
Skatte-id-nummer: DE282006602 
Registernummer: HRB 9221 FL 
Tinglysningsret: Flensborg 
Alle leverancer og ydelser til forbrugere i henhold til § 13 BGB og til iværksættere i henhold til § 14 BGB sker udelukkende i henhold til disse vilkår og betingelser. 
 
1. Indgåelse af en købesaftale  
a) Tilbuddene i denne online shop er ikke bindende for os som sælger, men repræsenterer et uforpligtende online katalog. De repræsenterer en invitation til dig om at afgive et bindende tilbud i form af en ordre. Efter at du har afgivet din ordre, vil du modtage en bekræftelse fra os om modtagelsen af dine ordredata inklusive vores lovpligtige informationsforpligtelser via e-mail. Bekræftelsen af modtagelse af ordren sker sammen med accept af ordren umiddelbart efter afsendelse via en automatiseret e-mail. Med denne bekræftelses e-mail, er købsaftalen indgået.  
 
En bindende købesaftale, som også kan indgås på forhånd, er som følger: 
 • Hvis du har valgt betalingsmetoden Amazon Payments, indgås købesaftalen på det tidspunkt, hvor du bekræfter betalingsordren til Amazon. 
 • Hvis du har valgt PayPal-betalingsmetoden, indgås købesaftalen, når du bekræfter betalingsordren til PayPal.
 • Hvis du har valgt betalingsmetoden Bankoverførsel, indgås købesaftalen på tidspunktet for din bekræftelse af betalingsinstruksen til Banoverføring. 
 • Hvis du har valgt en anden online betalingsmetode, der tilbydes af os, indgås kontrakten generelt på det tidspunkt, hvor du bekræfter betalingsordren hos den valgte udbyder.
b) En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. 
c) En iværksætter er en fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab (et juridisk partnerskab er et interessentskab, der er udstyret med evnen til at erhverve rettigheder og påtage sig forpligtelser.), som ved indgåelse af en juridisk transaktion udøver deres kommercielle eller uafhængige professionelle Aktivitet.
 
2. Leveringsrestriktioner 
Vi leverer til
 • Danmark (gratis)
 • Tyskland (gratis)
 • Finland
 • Norge
 • Sverige

3. Betalingsmetoder  

Du kan betale købsprisen med følgende midler: 
 • Kreditkort (Visa/Dankort/Mastercard)
 • Forudbetaling ved bankoverførsel 
Afhængigt af din fakturerings- og leveringsadresse tilbyder vi følgende alternativer til betaling af købsprisen, hvis muligt:
 • PayPal
 • Kontant ved afhentning
 • 3x 4x Oney
 • Amazon Pay
 • Finansiering gennem ConsorsFinanz
 • I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi generelt følgende betalingsmuligheder, der varierer afhængigt af køberens faktureringsland. Betaling sker til Klarna:
Faktura: Betalingsperioden er 14 dage fra afsendelse af varerne  eller, i tilfælde af andre ydelser, levering af ydelsen. Fakturabetingelserne for acontokøb for leverancer til Danmark findes her.
Betaling i rater forfalder i slutningen af måneden efter Klarna har sendt en månedlig faktura. Du kan finde mere information om lejekøb, herunder de generelle vilkår og betingelser og den europæiske standardinformation for forbrugerkredit, her. 
Direktebetaling: Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter, at du har afgivet din ordre.
For betalingsmetoderne faktura, afbetaling og direkte debitering er forudsætningen en positiv kreditkontrol. I den forbindelse videregiver vi dine data til Klarna med henblik på adresse- og kredittjek som en del af købsinitieringen og behandlingen af købesaftalen. Vi beder jer venligst forstå,, at vi kun kan tilbyde dig de betalingsmetoder, der er tilladt baseret på resultaterne af kredittjekket.  
 
4. Ejendomsforbehold  
a) For forbrugere gælder følgende: 
De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil købesummen er fuldt betalt. Ved betaling med check eller veksel eller ved bankoverførsel anses købesummen for betalt, når den er uigenkaldeligt krediteret vores konto.  
b) Følgende gælder for iværksættere:  
De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil købesummen er fuldt betalt. Ved betaling med check eller veksel eller ved bankoverførsel anses købesummen for betalt, når den er uigenkaldeligt krediteret vores konto. Ejendomsforbeholdet gælder også for de krav, som vi har mod køber fra igangværende forretningsforhold. Hvis værdien af det førnævnte ejendomsforbehold overstiger det eller de krav, der skal sikres os, med mere end 10 %, frigiver vi de yderligere sikkerheder efter anmodning. Såfremt vores varer videresælges som led i den sædvanlige drift, overdrages ethvert krav, der opstår ved videresalg af varerne, nu til os til sikring af betaling af købesummen, forudsat at købesummen ikke er betalt fuldt ud, når varen er videresolgt. I dette tilfælde er køber berettiget til at inddrive krav. Vi påtager os denne opgave. Kravene kan ikke overdrages til tredjemand med henblik på inddrivelse. Hvis de af os købte varer er forarbejdet, anses vi for at være producenten af disse nye varer, forudsat at købesummen endnu ikke er betalt fuldt ud, når varerne forarbejdes.  
 
5. Priser  
Alle priser i indkøbskurven inkluderer den lovpligtige moms i leveringslandet og inkluderer ikke forsendelsesomkostninger. For leveringer til lande i Den Europæiske Union (EU) skal forbrugerne ikke betale yderligere moms. For leverancer til lande uden for EU kan der pålægges importomsætningsafgift, importafgifter og andre importafgifter. Dette står køberen for.
 
6. Ansvar for mangler 
a) For forbrugere gælder følgende:
For mangler ved de nye varer købt hos os påtager vi os ansvar for mangler i den lovbestemte periode. Ved brugte varer er mangelsansvaret begrænset til 1 år fra varens levering. Yderligere krav fra køber, især på grund af garantier for produktets kvalitet eller på grund af svigagtig fortielse af en defekt samt erstatningskrav og krav i tilfælde af skade på liv, krop, helbred og groft uagtsomhed, forbliver upåvirket. 
b) Følgende gælder for iværksættere:
For mangler ved de nye varer købt hos os påtager vi os ansvar for mangler i den lovbestemte periode. Ansvar for mangler er udelukket for brugte varer. Yderligere krav fra køber, især på grund af garantier for produktets kvalitet eller på grund af svigagtig fortielse af en defekt samt erstatningskrav og krav i tilfælde af skade på liv, krop, helbred og groft uagtsomhed, forbliver upåvirket. Køber skal efterse varen umiddelbart efter levering fra den af os bestilte fragtmand, senest inden for en frist på 8 arbejdsdage, i det omfang det er muligt i normal drift, og hvis en mangel viser sig, meddele os straks. Undlader køber at give os besked, anses varen for godkendt, medmindre der er en mangel, som ikke har kunnet konstateres ved undersøgelsen. Hvis en sådan mangel viser sig senere, skal anmeldelse ske umiddelbart efter, at den er opdaget; ellers anses varerne for at være godkendt selv med hensyn til denne mangel. Rettidig afsendelse af meddelelsen er tilstrækkelig for at opretholde rettighederne. Ovennævnte regler gælder ikke, hvis vi svigagtigt har skjult manglen. Synlige eller tydelige transportskader skal straks anmeldes til fragtmanden. Returnering af enhver art skal gøres "gratis" 
c) Hvis der ydes producentgaranti for individuelle produkter, begrænser denne producentgaranti ikke garantikravene.  
 
7. Overgang af risiko 
a) For forbrugere gælder følgende: 
Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varen overgår først til køber, når varen overdrages til denne. 
b) Følgende gælder for iværksættere: 
Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af varen overgår til køber, så snart vi har overdraget varen til speditøren, fragtmanden eller den person eller institution, der i øvrigt er udpeget til at udføre forsendelsen. 
 
8. Spildolie 
Spildolier er olier, der opstår som affald, og som helt eller delvist består af mineralolie, syntetisk eller biogen olie. Spildolie hører ikke hjemme i kloaksystemet. Brugte olier må ikke blandes med andet affald. Du kan aflevere brugt olie på dit kommunale spildolieopsamlingssted. Du kan også gratis aflevere eller sende brugt olie til os op til mængden af de olier, du har købt hos os. Vores adresse: 
 
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg 
 
9. Bemærk i henhold til batteriloven 
Du er juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Brugte batterier må ikke smides i skraldespanden. Batterier, inklusive dem i enheder, kan returneres gratis til os efter brug eller sendes tilbage med tilstrækkelig porto. Vores tilbagetagelsesforpligtelse er begrænset til brugte batterier af den type, som vi fører eller har haft som nye batterier i vores sortiment, samt den mængde, som slutbrugere normalt bortskaffer. Vores adresse: 
 
DF Automotive GmbH 
Marie-Curie-Ring 13
D-24941 Flensborg
 
Du kan også gratis aflevere brugte batterier på dit kommunale genbrugsstation.. En skraldespand med kryds over på batteriet eller dets emballage betyder, at batteriet indeholder skadelige stoffer. Disse forurenende stoffer er beskrevet mere detaljeret med forkortelsen "Hg" = kviksølv; "Cd" = cadmium og "Pb" = bly.
 
10. Ansvar 
Vi har lagt stor vægt på at skabe indholdet af denne online shop. Alligevel kan vi ofte ikke forudse produktionsrelaterede afvigelser i teknisk information. Hvis visse detaljer er særligt vigtige for dig, bedes du kontrollere dem før enhver installation. Følgende gælder for forbrugere: Manglende overholdelse af disse instruktioner har ingen indflydelse på dine garantikrav. Vi forbeholder os retten til afvigelser i farve og design, forudsat at de ikke er væsentlige for produktet. I tilfælde af forsæt og groft uagtsomhed hæfter vi fuldt ud. Vi er kun ansvarlige for simpel og mindre uagtsomhed, såfremt der er tale om væsentlige kontraktlige forpligtelser. Ansvaret er begrænset til den typisk forudsigelige gennemsnitlige skade på tidspunktet for aftalens indgåelse. Ethvert yderligere ansvar er udelukket. Denne begrænsning og begrænsning af ansvar gælder også for vores stedfortrædere.
Den førnævnte begrænsning og begrænsning af ansvar (både for os og for vores stedfortrædere) gælder ikke for produktansvarskrav eller krav fra garantiforpligtelser, der specifikt har til formål at beskytte kunden mod den opståede skade, samt for skader, fra skade på liv, krop og/eller helbred. 
Denne online butik kan indeholde links til andre websteder. Da linkene blev oprettet, tjekkede vi dem og indholdet på de tilsvarende hjemmesider for lovlighed. Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for deres udseende og deres indhold. Vi tager udtrykkeligt afstand fra alt indhold på linkede hjemmesider, da vi ikke har indflydelse på deres indhold. Operatørerne af de linkede websteder og deres indhold er alene ansvarlige for dem.
Gælder derudover kun for iværksættere: 
Ting, der er forbundet (samlet) med en anden ting, skal justeres inden montering og kontrolleres for nøjagtighed af pasform. Vi påtager os ingen følgeskader forårsaget af manglende overholdelse af denne bestemmelse. Desuden skal du informere dig om eventuelle betingelser, begrænsninger og syn-godkendelser og overholde dem, inden du indgår købsaftalen. I tilfælde af manglende overholdelse er vi ikke ansvarlige for eventuelle omkostninger/skader som følge heraf.
 
11. Yderligere information  
Efter at du har afgivet din ordre, vil du modtage en e-mail-bekræftelse fra os på, at dine ordredata er modtaget, herunder vores lovpligtige informationsforpligtelser. Denne bekræftelse udgør ikke en ordrebekræftelse.En salgsaftale/købesaftale indgås kun, hvis vi inden for en periode på 3 hverdage fra modtagelse af din ordre bekræfter denne ordre ved at sende varerne til dig eller ved at sende en udtrykkelig ordrebekræftelse. Salgsaftalen/Købesaftalen opbevares af os. Teksten i Salgsaftalen/Købesaftalen, som vi har gemt, vil blive meddelt dig i bekræftelsen af modtagelsen af dine ordredata. Du kan printe denne tekst ud eller gemme den. Du har ikke adgang til disse data. Du kan identificere indtastningsfejl ved at tjekke indkøbskurven og ændre dem der eller bruge "Tilbage"-funktionen på forrige side. Det sprog, der er tilgængeligt for indgåelse af Salgsaftalen/Købesaftalen er udelukkende dansk. Vi er ikke underlagt nogen adfærdskodeks. 
 
12. Copyright  
Alt indhold i denne online shop, inklusive fotos, tekster (inklusive disse vilkår og betingelser) og tabeller, er beskyttet af ophavsret. Det er udtrykkeligt forbudt at bruge indholdet af denne online shop, det være sig helt eller delvist, i nogen form uden vores udtrykkelige tilladelse. 
 
13. Juridiske meddelelser  
EU-Kommissionen har oprettet en internetplatform til online bilæggelse af tvister ("OS-platform") mellem iværksættere og forbrugere. OS-platformen kan nås på https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Vi deltager ikke i proceduren "Alternativ tvistløsning" (AS) via online tvistbilæggelsesportalen (OS).  
 
14. Endelige vilkår  
Forbundsrepublikken Tysklands lov gælder - så vidt det er tilladt - med undtagelse af FN's salgslov. Hvis du er forbruger, gælder dette kun i det omfang, at de rettigheder du er berettiget til i det land, hvor du har din sædvanlige bopæl, ikke begrænses eller trækkes tilbage som følge heraf. Hvis køberen er en købmand i henhold til den tyske handelslov (HGB), en offentligretlig juridisk enhed eller en særlig offentligretlig fond, eller hvis han ikke har et generelt værneting i Tyskland, skal vores virksomheds hovedkontor være værneting for alle tvister, der opstår fra dette kontraktforhold. Skulle en eller flere af bestemmelserne i disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser. Lovreguleringen træder i stedet i kraft for den ineffektive bestemmelse. 
 


icon-cookie-tire-bitten Vi bruger cookies
Vores webside anvender cookies. Nogle er afgørende, mens andre hjælper os til at forbedre denne webside. Ved at klikke på ""Accepter alle"" accepterer du anvendelsen af cookies og andre teknologier til behandling af dine oplysninger. Mere herom i vores Erklæring om databeskyttelse.
checkbox-essenziell Essentiel
checkbox-marketing Marketing
checkbox-statistiken Statistikker
checkbox-externe-medien Eksterne medier

Vælg køretøj

 • Køretøj
 • Nummerplade